Trygdeoppgjøret startet 13.mai

Partene i trygdeoppgjøret møttes fredag 13. mai for overrekkelse av kravet til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G).

FFO forhandler sammen med Norsk Pensjonistforbund, LO, SAFO, Unio, YS og Akademikerne på vegne av landets alders- og uførepensjonister. Motparten er staten, representert ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Retningslinjene for trygdeoppgjøret slår fast at G hvert år skal reguleres i takt med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Siden lønnsutviklingen for året vi er inne i naturlig nok ikke er kjent enda, må denne reguleringen nødvendigvis gjøres ut fra et anslag, som fremkommer i Revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at det samtidig kan vise seg i etterkant av oppgjørene at G er underregulert. Derfor sier også retningslinjene at G skal justeres for fjorårets underregulering hvert år.

Hva skjer etter trygdeoppgjøret?
Etter at trygdeoppgjøret er ferdig gjennomført, skal selve beslutningen om regulering av folketrygdens grunnbeløp gjøres av Regjeringen. Nytt av året er det dermed at denne beslutningen ikke lenger tas av Stortinget, en endring som følger av pensjonsreformen. Derimot er det fortsatt Stortinget som skal gjøre bevilgningen som følger av Regjeringens beslutning om G-regulering.

G- reguleringen vil imidlertid fortsatt bli gjort gjeldende fra 1. mai, slik det alltid har vært gjort.
Kilde: www.ffo.no

Engasjere deg i trygdeoppgjøret?
abcnyheter.no