Kurs om arvelig ataksi

Fra 29. august til 2. september 2011 arrangerer Frambu kurs for personer med arvelige ataksier, deres familier og tjenesteapparat. Aktuelle diagnoser er for eksempel cerebellære aktaksier, spinocerebellære ataksier og Friedreichs ataksi. Søknadsfrist er 2. juni 2011.

Blant temaer på kurset er:

  • Medisinsk informasjon om behandling, oppfølging og forskning
  • Kognitive utfordringer
  • Ernæring
  • Individuell Plan, tjenester og ytelser
  • Belastningsmestring
  • Hverdagsutfordringer
  • Seksualitet
  • Idrett og aktivitet
  • Søsken
  • Hvordan informere om diagnosen.

Du kan lese mer og kurset her og melde deg på her.