FFO på høring om ny helselov

I stortingets Helse- og omsorgskomite 10.mai, ba FFO om at kommuner og helseforetakene pålegges å etablere et sammenhengende habilitering- og rehabiliteringstilbud til ulike grupper av kronisk syke og funksjonshemmede.

– Vi frykter at den nasjonale helse- og omsorgsplanens sterke fokusering på helsetjenester og kommunalt selvstyre vil svekke mulighetene for å realisere intensjonen i samhandlingsreformen, og øke mulighetene for større geografisk ulikhet i tilgangen på kommunale helse- og omsorgstjenester og tjenester til praktisk bistand, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO på ffo.no.

Les hele artikkelen og last ned merknaden på ffo.no