Å bistå personer med en sjelden diagnose og deres pårørende – hva betyr dette for tjenesteyterne?

Faktaark fra Helsedirektoratet

I Norge, Europa og USA ble det gjennomført en sjelden dag den 28. februar 2011. En slik dag setter fokus på det som er annerledes for personer som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på at det er laget et faktaark som kan lastes ned fra nester.
Helsedirektoratet Prosjekt "Sjeldne funksjonshemninger i Norge"

Gjennom forskningsprosjektet Sjeldne funksjonshemninger i Norge er det satt fokus på noen områder tjenesteytere innenfor alle profesjoner og yrkesgrupper bør kjenne til for å kunne gi personer med en sjelden diagnose og deres pårørende bedre tjenester.

Les også:

Født med en sjelden diagnose – Med sterk vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra!