Fagkveld om fysioterapi og trening, 17. februar 2011

Vi hadde besøk av Inger Lund Petersen fra nevromuskulært kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus og Gro Solbakken fra Habiliteringsavdelingen Vestre Viken HF.

20 deltagere, hvorav 3 fysioterapeuter.

Viktig når det gjelder trening:

Fysioterapeuter må ha kunnskap om diagnosen.

Det vises til en artikkel i Muskelnytt som heter: Spørsmål og svar om trening ved nevromuskulære sykdommer. (kopi av denne artikkelen har blitt delt ut til deltagerne)

En må tenke helhet, trene, behandle, kompensere.

Alle taper muskelmasse og funksjon ved inaktivitet.

En kan være trøtt etter trening, men skal ikke være det dagen etter! Det er viktig med hvile etter en treningsøkt.

En skal ikke belaste maksimalt, men holde seg på nivået under.

Husk at det er pasienten som er termometeret for egen trening.

Regelmessig trening er best. Dobbelt-time anbefales, en 1/2 time er for kort tid. Diagnosene våre gir rett til gratis fysioterapi og dobbeltimer hvis fysioterapeut finner det hensiktsmessig.

Under pausen tok foredragsholderne seg god tid til å prate med deltakerne. Det er ofte lettere å spørre om ting når en ikke må fremlegge det for en hel sal.

Etter pausen ble det tatt opp erfaringer fra bruk av "Trimboy", en sykkel uten hjul som kan brukes til å trene både armer og ben.

Bassengtrening med varmt vann er absolutt å anbefale.

Husk å tilpasse programmet for den enkelte, og tren jevnlig.

Lag mål for treningen. Og det aller viktigste: Motivasjon!