Viktig delseier!

Viktig milepæl i kampen for rettighetsfesting av BPA.

9. april vedtok Arbeiderpartiets landsmøte å gå inn for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innenfor dagens kostnadsrammer. –Dette er en viktig delseier og en inspirasjon i den videre kampen mot full rettighetsfesting, sier Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i ULOBA på www.uloba.no

-Vedtaket er et langt skritt i retning av en rettighetsfesting av BPA. Vi er selvsagt skuffet over at det ikke ble flertall for retten til BPA, men beslutningen om å rettighetsfeste BPA innen dagens økonomiske rammer gir likevel grunn til optimisme. Det viser at vi har forankret en ny forståelse for BPA hos politikerne. Arbeidet er ikke over – det er ennå langt igjen. Nå må vi ta nye krafttak for å sikre gjennomføringen av full rettighetsfesting, sier Melstrøm og retter en stor takk til alle enkeltpersoner som så langt har stått på i kampen for rettighetsfesting.
-Dette viser at det nytter, men vi trenger fortsatt engasjement og fullt trykk for å sikre gjennomføring, sier hun.

Les også:

AP-landsmøtet vil ikke gi funksjonshemmede personlig assistent ennå (fra VG nett 9.4.11)

Utrolig skuffende når vi var så nære ( aftenposten 9.4.2011

Mitt Liv-alliansen er glade for Arbeiderpartiets landsmøtevedtak i helgen!