Rekrutteringsleir for fysisk funksjonshemmede ungdommer

Akershus Idrettskrets i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i samarbeid med særforbundene og inviterer til
REKRUTTERINGSLEIR for fysisk funksjonshemmede ungdommer. Tid : Søndag 7. august til fredag 12. august 2011 Sted : Haraldvangen, Hurdal

Målgruppe er Barn og unge i alderen 10-25 år med ulike fysiske funksjonsnedsettelser (bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede).

Leiren er åpen for deltakere fra alle fylker.

LEDSAGERE Alle som trenger personlig hjelper/ledsager MÅ ha med dette.

Du oppfordres til å søke om støtte fra kultur, helse eller sosialetaten i din kommune. PRIS Kr 3.000,- for deltakere (dekker opphold, aktiviteter og sengetøy) Kr 2.000,- for ledsager (Dersom det er behov for to ledsagere betaler den andre ledsageren kr 3.500,-)

Påmeldingsskjema