Muskelnytt nr.2 2011

Landsmøte og jubileum 2011
s 4 – 9

Smarte Ting
s 10 Sommer i hagen

Å drive en fylkesforening
s 11 FFM Buskerud har medlemmene i fokus

Arve Dahl
s 13 En unik kliniker

Nytt fra FFM fylker
s 14 – 15

Min tur til Egypt
s 16 Silje Rek Olsen forteller om sin reise

Min tur til Thailand
s 17 Gustav Granheim forteller om sin reise

Tone tok bronse i VM i curling
s 19 Tone Edvardsen er den første curlingspilleren som bruker elektrisk rullestol i VM

Nytt&Nyttig
s 25 – 26

Les hele Muskelnytt nr.2 2011 her

– Svikter brukernes rettssikkerhet og behov

Forslaget til nye kommunal helse- og omsorgstjenester ble lagt frem 8.4.2011 . FFO mener Regjeringen prioriterer kommunal frihet fremfor brukernes rettssikkerhet.

Det var knyttet stor spenning til regjeringens oppfølging av alle protestene som kom i høringsrunden i forhold til klageinstituttet, der Regjeringen prioriterte kommunal selvstyre og autonomi fremfor brukernes rettssikkerhet. I det fremlagte lovforslaget foreslår Regjeringen at Fylkesmannen som hovedregel ikke skal endre kommunale vedtak, men det åpnes for at det unntaksvis kan endres. Det fremstår dermed som ganske uklart hva konsekvensene av dette vil være.

– Dette bekymrer oss sterkt. For FFO er det en avgjørende rettsikkerhetsgaranti at Fylkesmannen kan overprøve kommunenes vedtak, og fatte nytt vedtak. Dette er helt avgjørende for at brukerne skal sikres gode og nødvendige tjenester i tråd med sine behov, det vil si å få sine rettigheter i praksis, sier Arum.

Et annet moment i lovforslaget som bekymrer FFO er at kommunale tjenester kan ytes av personale uten profesjonskompetanse.

– For å få faglige kompetente tjenester, mener FFO at det må stilles krav til nødvendig helse- og omsorgspersonell og faglig kompetente tjenester. Vi er redd for at kommunene får en fleksibilitet som gjør at tjenestene til brukerne kvalitetsmessig blir for dårlig, sier Arum.

Som allerede annonsert, sier Regjeringen i lovforslaget NEI til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er svært skuffende, mener FFO.

– Retten til BPA er en kamp vi har ført i mange år. Funksjonshemmede og kronisk syke lever ikke lenger sine liv i institusjoner. De bor i egne boliger og har ansvar for egen hverdag. Det burde være en selvfølge at de selv får anledning til å bestemme hvordan assistansen organiseres. Et aktivt samfunnsliv krever at en må vite at hjelpen kommer når en selv har bestemt det, ikke når det passer inn i den kommunale hjemmetjenesteturnusen. Det må bli slutt på at funksjonshemmede skal umyndiggjøres av det offentlige, sier Liv Arum.
Kilde: www.ffo.no

Viktig delseier!

Viktig milepæl i kampen for rettighetsfesting av BPA.

9. april vedtok Arbeiderpartiets landsmøte å gå inn for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innenfor dagens kostnadsrammer. –Dette er en viktig delseier og en inspirasjon i den videre kampen mot full rettighetsfesting, sier Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i ULOBA på www.uloba.no

-Vedtaket er et langt skritt i retning av en rettighetsfesting av BPA. Vi er selvsagt skuffet over at det ikke ble flertall for retten til BPA, men beslutningen om å rettighetsfeste BPA innen dagens økonomiske rammer gir likevel grunn til optimisme. Det viser at vi har forankret en ny forståelse for BPA hos politikerne. Arbeidet er ikke over – det er ennå langt igjen. Nå må vi ta nye krafttak for å sikre gjennomføringen av full rettighetsfesting, sier Melstrøm og retter en stor takk til alle enkeltpersoner som så langt har stått på i kampen for rettighetsfesting.
-Dette viser at det nytter, men vi trenger fortsatt engasjement og fullt trykk for å sikre gjennomføring, sier hun.

Les også:

AP-landsmøtet vil ikke gi funksjonshemmede personlig assistent ennå (fra VG nett 9.4.11)

Utrolig skuffende når vi var så nære ( aftenposten 9.4.2011

Mitt Liv-alliansen er glade for Arbeiderpartiets landsmøtevedtak i helgen!

Rekrutteringsleir for fysisk funksjonshemmede ungdommer

Akershus Idrettskrets i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i samarbeid med særforbundene og inviterer til
REKRUTTERINGSLEIR for fysisk funksjonshemmede ungdommer. Tid : Søndag 7. august til fredag 12. august 2011 Sted : Haraldvangen, Hurdal

Målgruppe er Barn og unge i alderen 10-25 år med ulike fysiske funksjonsnedsettelser (bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede).

Leiren er åpen for deltakere fra alle fylker.

LEDSAGERE Alle som trenger personlig hjelper/ledsager MÅ ha med dette.

Du oppfordres til å søke om støtte fra kultur, helse eller sosialetaten i din kommune. PRIS Kr 3.000,- for deltakere (dekker opphold, aktiviteter og sengetøy) Kr 2.000,- for ledsager (Dersom det er behov for to ledsagere betaler den andre ledsageren kr 3.500,-)

Påmeldingsskjema

Kurs på Frambu flyttes

Kurset " Dystrofia myotonica type 1 og type 2 – hva er det og hvordan leve med det?" som er planlagt i tiden 5. – 9. september 2011 (uke 36) flyttes til uke 38 ( 19. – 23.september), .