FFMs skrapelotteri

Til Aktiv uke for ungdom

Hoved- og støttemedlemmer i FFM vil i slutten av juni motta en forsendelse med skrapelodd.

Vi håper at dere også i år ønsker å støtte foreningens arbeid ved å selge disse loddene eller evt.kjøpe dem selv. Foreningen baserer i hovedsak sin virksomhet på medlemskontingent og offentlige tilskudd.

Offentlige tilskudd gis i stor grad i form av øremerkede midler, til prosjekter, likemannsarbeid eller voksen-opplæring (kurs). Det er derfor begrenset hva vi har av ”frie” midler som kan brukes til medlemsrettet aktivitet.

De inntekter vi får fra et landsomfattende lotteri er derfor et svært kjærkomment tilskudd som kan brukes til å øke vår aktivitet til medlemmenes beste.

Reservasjon mot loddsalg

Det er ikke alle som har anledning til eller ønsker å være med på loddsalget, og det er full forståelse for dette i FFM.

Ved ønske om å reservere seg fra loddsalg, send beskjed/epost innen 10.april til Unni Tangerud.

(man trenger kun å reservere seg en gang for å slippe å få tilsendt lodd)