Vil tilby preimplantasjonsbehandling i Norge

Par som har risiko for å overføre en alvorlig eller dødelig sykdom til eventuelle barn, kan søke om å få assistert befruktning med genetisk undersøkelse av de befruktede eggene før de settes inn i livmoren (PGD). Slik behandling gis i dag kun i utlandet. Det ønsker Helsedirektoratet å endre på.

Helsediretoratet anbefaler endring

I dag må par som får tilbud om slik behandling reise til utlandet for å få nødvendig hjelp. I perioden 2004 til 2009 fikk 97 norske par tillatelse til å få utført slik behandling i utlandet. I sin evaluering av bioteknologiloven anbefaler Helsedirektoratet at ordningen bør endres. I første omgang anbefaler direktoratet at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for PGD for å følge opp par som får utført slik behandling i utlandet bedre. På sikt anbefaler direktoratet at all nødvendig PGD-behandling skal gis i Norge. Les direktoratets rapport her.

Les hele artikkelen på Frambu.no

Les mer om PGD hos Bioteknologinemnda.