Stolthetsparaden 2011 – Stolt, sterk og synlig folkemønstring,

Etter de tre siste årenes suksess med Stolthetsparaden er det duket for ny parade, av og med funksjonshemmede. Lørdag 18. juni 2011 ruller paraden nok en gang gjennom Oslos gater, med plakater, musikk og slagord.

Noen tror kanskje det er et protest-tog. Så feil kan man ta. Når Stolthetsparaden 18. juni marsjerer ned Oslos paradegate, setter vi ikke bare ny deltagerrekord. Vi skal for alvor spre glede og optimisme, og vise funksjonshemmedes rettmessige plass i samfunnet. Vi roper et rungende ”JA”. Husk; vi er ikke svake og underlegne, men vil bare styre vårt eget liv og vår hverdag – uansett vær og føreforhold.

Etter de tre siste årenes suksess med Stolthetsparaden er det duket for ny parade, av og med funksjonshemmede. Lørdag 18. juni 2011 ruller paraden nok en gang gjennom Oslos gater, med plakater, musikk og slagord.

Målet med paraden er at funksjonshemmede skal synes godt i hovedstadens bybilde, og vise oss som de stolte, sterke og synlige borgerne vi er.

Vi deler også ut årets Stolthetspris til en ennå ikke navngitt mottaker. Prisen tildeles en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å rive samfunnsskapte barrierer for personer med funksjonsnedsettelser. I 2010 fikk Tove Brandvik Stolthetsprisen for sitt bidrag til å bryte ned barrierer for funksjonshemmede i Norge. I 2009 fikk Inge Husmo prisen for sin utrettelige kamp for retten til å bruke Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) til også å være far for sine barn, året før ble prisen tildelt Mari Storstein for sitt arbeide mot IPLOs-registeret.

I Stolthetsparaden skal vi synliggjøres. Hindringer stenger oss ute fra mange arenaer, og gjør oss dermed også ofte usynlige. Stolthetsparaden skal vise at vi både er stolte, sterke og godt synlige. Vi understreker at Stolthetsparaden ikke er et demonstrasjonstog, men en parade med JA-paroler.
I Chicago, USA er det en årlig ‘Disability Pride Parade’, som samler rundt 3000 mennesker med funksjonsnedsettelser. Stolthetsparaden er kanskje beskjeden i sammenligning, men er like fullt Norges største parade av og med funksjonshemmede.
(read less)

Målet med paraden er at funksjonshemmede skal synes godt i hovedstadens bybilde, og vise oss som de stolte, sterke og synlige borgerne vi er.

stolthetsparaden på facebook