FFO og AntrozoologiSenteret søker hundeeiere i Akershus som ønsker å trene hunden sin til å bli en enda større nytte i hverdagen.

Prosjektet ”Assistansehund” har gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon blitt innvilget 267.000,- i prosjektstøtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Det skal rekrutteres 10 funksjonshemmede deltakere som får hjelp til utdanning av egen hund, som ledd i å bidra til økt mestring, økt selvfølelse, økte sosiale interaksjoner og praktisk hjelp i hverdagen.

Mer informasjon, påmelding:

Prosjektet assistansehund

Hundeeiere søkes