Bli med på BPA-markering fredag 18. mars

Fredag 18.mars leverer Mitt Liv alliansen sitt krav om rettighetsfesting av BPA til helse- og omsorgsdepartementet. Alle som kan og vil delta er velkomne!

Mitt Liv alliansens (NHF, NFU og ULOBA) felles krav om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase i og med at endelig forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov skal sendes Stortinget for behandling før påske.

Fredag 18. mars kl. 14.00 stiller vi utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo for å overrekke underskriftene med krav om rettighetsfesting av BPA. Jo flere vi er, jo vanskeligere blir det å overse oss. Bli med og sørg for at vi blir hørt!

Du som støtter saken, men som bor for langt unna, eller av andre grunner ikke kan delta, kan bidra ved å oppfordre alle du kjenner til å skrive under på oppropet: Gå til kampanjesiden og signer nå.

Bli med på markeringen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet), fredag 18 mars kl. 14.00.

Les mer om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)