Team WWW: Vil du bli med i brukertest-teamet?

MediaLT inviterer funksjonshemmede til Team WWW. Teamet skal være med på testing av nettsteder/tjenester. Arbeidet er naturligvis lønnet.

MediaLT tilbyr ekspertvurderinger av tilgjengelighet og universell utforming. Vi arrangerer også brukertester. Nettopp brukertester ønsker vi nå å tilby alle som ønsker det i større grad enn tidligere. Dette skal vi få til gjennom Team WWW.

Vi håper at Team WWW vil bli et av verdens desidert beste testlag! MediaLT vil gi teamet spesiell opplæring, og sammen skal vi hjelpe både oss selv og andre til å få en brukervennlig verdensvev!

Hvem kan bli med i Team WWW?

Vi søker team-deltakere i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. Spesielt de som kan ha problemer med å bruke nettsider dersom det ikke er tatt hensyn til universell utforming / tilgjengelighet. Eksempler på funksjonshemninger:

 • Blind
 • Sterkt svaksynt
 • Bevegelseshemmet (særlig nedsatt håndfunksjon)
 • Dysleksi (eller annen lesehemning)
 • Hørselshemmet
 • Nedsatt kognitiv funksjonsevne

Du må kunne bruke web og vanlige funksjoner i de hjelpemidlene du

Arbeidssted og godtgjørelse

De fleste oppdragene kan gjøres fra egen maskin. Du kan selv velge om du ønsker å takke ja eller nei til hver enkelt jobb, men svarer du ja må MediaLT naturligvis kunne stole på at du utfører jobben til avtalt tid.

I noen tilfeller kan det kreves spesielle sikkerhetsrutiner. Dette kan bety at testing må skje i MediaLTs lokaler eller ute hos våre kunder.

Du får en fast avtalt pris pr. jobb. Timelønnen vil ligge rundt kr. 500, men helt nøyaktig timelønn vil variere noe avhengig av hvor raskt du jobber.

Kick off

Så snart Team WWW er sammensatt vil vi samle dere til en "kick off" der vi skal bli kjent og informere om hvordan testing etc. skal skje i praksis.

Samlingen blir i MediaLTs lokaler, men vi vil forsøke å finne løsninger for de som ikke har anledning til å komme pga. lang reisevei, funksjonshemning etc.

Spørsmål og søknad

Vil du være med på dette kan du skrive en epost som inneholder:

 • Litt info om deg selv
 • Hvorfor egner du deg som tester?
 • Eventuelt hvilke hjelpemidler du bruker
 • Eksempler på nettsteder/tjenester du bruker i dag
 • Hvor mye tid du tror du har disponibelt pr. uke.

Send epost til:

Morten Tollefsen

Ring Morten hvis du har spørsmål: 908 99 305