Nyoppnevnte brukerrepresentanter i FFO

Hovedstyret til FFO hadde møte 3. februar. Der ble det blant annet oppnevnt brukerrepresentanter til lettlestavisen Klar Tale, NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet og Rådet for legemiddelinformasjon.

Elenor W. Holter (Dysleksiforbundet), Ingjerd Haukeland (Afasiforbundet) og Heidi Haug (Blindeforbundet) ble som innstilt oppnevnt som FFOs representanter i styret for Klar Tale i perioden 1. mai 2011 – 30. april 2015.

Torunn Trollebø(Dysleksiforbundet), Ellen Borge (Afasiforbundet) og Atle Lunde (Blindeforbundet) ble oppnevnt som vararepresentanter for samme periode.

Til brukerutvalget på hjelpemiddelområdet i NAV ble følgende personer oppnevnt til å representere FFO:
– Henning Bjurstrøm fra FFOs Hovedstyre
– Jan Joakimsen fra Hørselshemmedes Landsforbund (ny)
– Mona Larsen fra Norsk Revmatikerforbund (ny)
– Stian Larsen fra Norges Blindeforbund
– Cato Lie fra FFOs sekretariat
– Marit Heggelund fra Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (ny vara)
– Lars Aksel Berge fra Norges Døveforbund (ny vara)

Til Rådet for legemiddelinformasjon ble hovedstyremedlem Mona Enstad (MS-forbundet i Norge) innstilt som FFOs faste representant, med tidligere FFO leder Margaret Sandøy Ramberg (Foreningen for Søvnsykdommer) som vara.
Siden år 2000 har Margaret Sandøy Ramberg vært FFOs faste representant i Rådet, mens Mona Enstad har vært vara den siste perioden.
Kilde: www.ffo.no (08.02.11)