Klartale.no har som første avis integrert symboler på nettsiden

Klartale.no er Norges eneste universelt utformede nettavis. De har nå som første avis integrert symboler på nettsiden, noe som gir flere mulighet til å lese og forstå nyheter på nett.

Enklere tekst gjør nyhetene lettere å begripe. I et tilpasningspanel kan leseren stille inn skrifttype, farger, størrelser og opplesing. Nå kan du også aktivisere symboler. Når du holder musepekeren over et ord, vil det da komme opp et symbol som forklarer ordet. Slike symboler har lenge vært brukt i spesialpedagogisk undervisning.

– Vi ønsker å gi et nyhetstilbud til dem som ellers ikke får mulighet til å lese nyheter. Det handler faktisk om å kunne delta i samfunnet, og i samfunnsdebatten. Det er vesentlig i et demokrati, sier Kristin SteienBratlie, redaktør i Klar Tale på ffo.no.
– For folk som er lesesterke, kan opplesing av tekst og symboler virke forstyrrende, men for dem som ikke er lesesterke, er dette et godt hjelpemiddel, sier Bratlie. Derfor kan ulike lesere velge hvilke hjelpemidler de ønsker å aktivisere på siden. klartale.no har vært testet av blinde og seende med leseutfordringer, og tilfredsstiller samtlige av kravene som myndighetene stiller til universell utforming.