Jungelhåndboka 2011

I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i ”paragrafjungelen” og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

I boka finner man for eksempel et eget kapittel som tar for seg tilgjengelighet og diskriminering, med utgangspunkt i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.

Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Det vil etter hvert bli mulig å laste ned Jungelhåndboka 2011 fra nettsiden til Rettighetssenteret – www.rettighetssenteret.no.

Boka er ført i pennen av Tove Eikrem, jurist og tidligere leder av FFOs Rettighetssenter. Ett eksemplar av boka koster 200 kroner + eventuell porto. Ved bestilling av 10 eksemplarer eller mer er prisen 170 kroner per bok + eventuell porto. Jungelhåndboka blir også utgitt på CD-rom som e-bok i DAISY-format.

Jungelhåndboka kan bestilles på e-post info(a)ffo.no eller telefon 96 62 27 31. (PS! Husk å erstatte (a) med @ i e-posten).