FFM ønsker velkommen til Muskeldager 2011 og feiring av 30 års jubileum

Det blir to kurs i år: "Kvinnekurs" og "ADL kurs". Det er plass til 20 stykker på hvert kurs, så vi anbefaler dere å være raskt ute med påmelding.
I Anledning FFM`s 30 års jubileum vil det bli en festmiddag lørdag kveld. Påmeldingsfrist: 31.mars 2011

Kvinnekurset:

Kurset vil sette fokus på det å være kvinne og muskelsyk. Gjennom møte med andre i samme situasjon, likemannsarbeid, foredrag og praktiske tips vil kurset bidra til at kvinner med muskelsykdom får en enklere hverdag, økt selvtillit og mestringsevne. Gjennom bedre kjennskap til begrensninger og muligheter vil de får mer kontroll over sin egen livssituasjon.
Vi vil skape resurssterke kvinner som kan stille opp som likemenn for andre i samme situasjon.

ADL:

Gi kunnskap om ulike tiltak som kan gjøre det lettere å delta i livet. Det vil bli lagt vekt på prosessarbeid: informasjon med påfølgende gruppearbeid, slik at den enkelte kan få innsikt i egen situasjon og lære av de løsninger andre har funnet. Det vil bli lagt til rette for at man skal få prøve ulike hjelpemidler i en trygg setting, for å våge å se nye muligheter for deltakelse.

Begge kursene varer fra 7. – 8. mai. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Både delegater til landsmøtet og medlemmene for øvrig blir invitert til å delta på kursene.

Last ned:
Invitasjon

program

påmeldingsskjema