«Med ræva i bakken»

Sonja J. Tobiassen og Lise Connelly fra FFM ønsker å komme i kontakt med de av dere over 20 år som har et ønske om å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid.

Vil tilby preimplantasjonsbehandling i Norge

Par som har risiko for å overføre en alvorlig eller dødelig sykdom til eventuelle barn, kan søke om å få assistert befruktning med genetisk undersøkelse av de befruktede eggene før de settes inn i livmoren (PGD). Slik behandling gis i dag kun i utlandet. Det ønsker Helsedirektoratet å endre på.

FFO og AntrozoologiSenteret søker hundeeiere i Akershus som ønsker å trene hunden sin til å bli en enda større nytte i hverdagen.

Prosjektet ”Assistansehund” har gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon blitt innvilget 267.000,- i prosjektstøtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Det skal rekrutteres 10 funksjonshemmede deltakere som får hjelp til utdanning av egen hund, som ledd i å bidra til økt mestring, økt selvfølelse, økte sosiale interaksjoner og praktisk hjelp i hverdagen.

Rekruttering Norge på langs

24. april starter kampanjen Rekruttering Norge på langs i regi av Norges idrettsforbund. Målet er å rekruttere 500 flere funksjonshemmede til idretten i løpet av 2011.