”Hva med oss?” og ”Hva med meg?”

”Hva med oss?” er et parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. ”Hva med meg?” er et kurs for enslige foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevene og kronisk sykdom.

Kursene holdes på gode hotell, og varer fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Kursene delfinansieres av midler bevilget over statsbudsjettet.
Egenandelen er:

kr. 1000 pr. par på parkurs og kr. 500,- pr. person på aleneforeldrekurs.

Mer informasjon om tidspunkter og steder og påmeldingsskjema finner du på www.bufetat.no