Skal ikke lenger koste dyrt å parkere ved sykehus

For ett år siden ba FFO helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vurdere nasjonale retningslinjer for prisregulering av parkering ved sykehus.

Bakgrunnen for at FFO tok saken opp med statsråden i januar 2010 var alle henvendelsene de fikk fra oppgitte pasienter og pårørende som erfarte høye parkeringsavgifter ved landets sykehus. I tillegg viste det seg at prisene varierte stort mellom sykehusene.

– FFO er svært glad for at helseministeren nå har tatt tak i det som vi i mange år har oppfattet som en urimelig økonomisk byrde for personer som har mange og lange opphold på sykehus. Vi er også fornøyd med at hensynet til disse nå blir ivaretatt, framfor parkeringsselskaper og sykehus som har ønsket å tjene penger på denne urimeligheten, sier Berit Therese Larsen, rådgiver i FFO på ffo.no.