“Med ræva i bakken”

Sonja J. Tobiassen og Lise Connelly fra FFM ønsker å komme i kontakt med de av dere over 20 år som har et ønske om å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid. Det blir fokusert på teori og mye praksis.

Foreningen for muskelsyke (FFM) jobber mot et prosjekt som starter opp vinteren 2012. Vi samarbeider med Norges idrettsforbund ved alpin forbundet og ski forbundet.
I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med de av dere som har et ønske om å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid. Det blir fokusert på teori og mye praksis.

Vårt hovedfokus vil være på alpine gleder, men vi vil også fortelle og vise andre muligheter for å være aktive vinterstid.

For at vi skal kunne sette i gang dette prosjektet er vi avhengig at folk viser interesse og svarer på vårt spørreskjema innen 11.mars 2011.

Du finner oss også på facebook i gruppen ”Med rævva i bakken”, og vi ønsker oss mange nye medlemmer.

Hvis dette er noe for deg, ta kontakt snarest mulig med

Sonja Tobiassen sonjenn@online.no eller

Lise Connelly lise@connelly.no

Vi kan også nås på mobil 918 88737 (Sonja) eller 920 32088 (Lise).

Hilsen
Sonja J. Tobiassen og Lise Connelly
Foreningen for muskelsyke
www.ffm.no