Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

”Hva med oss?” og ”Hva med meg?”

”Hva med oss?” er et parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. ”Hva med meg?” er et kurs for enslige foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevene og kronisk sykdom.

Kursene holdes på gode hotell, og varer fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Kursene delfinansieres av midler bevilget over statsbudsjettet.
Egenandelen er:

kr. 1000 pr. par på parkurs og kr. 500,- pr. person på aleneforeldrekurs.

Mer informasjon om tidspunkter og steder og påmeldingsskjema finner du på www.bufetat.no

Å leve et friskere liv på nett: Vårkurs starter 28. februar 2011!

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) er klar med nytt nettkurs. Å leve et friskere liv på nett betyr at du kan delta på kurs hjemme fra din egen stue eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc og tilgang til internett!

Å leve et friskere liv på nett er et likemanns- og mestringskurs. Det går ut på at mennesker med ulike diagnoser og livssituasjoner møtes og hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer. Kurset egner seg også godt for pårørende.

En vesentlig del av kurset går ut på å lage handlingsplaner . Det vil si å bestemme seg for passende utfordringer og deretter møte disse med de forutsetninger man har.

Å møtes på nettet er en stor fordel for mennesker som av ulike årsaker har hemmet bevegelsesfrihet. Kurset har godt kursmateriell og to veiledere pr. gruppe.

Å leve et friskere liv på nett tar utgangspunkt i mestringsprogrammet med samme navn, som er organisert i fysiske grupper (studieringer). Programmet er utviklet ved Stanford University i USA, men forandret til norske forhold.

Å leve et friskere liv på nett er et konsept som ble utviklet av Høgskolen i Volda, i samarbeid med Norsk Nettskole og FS i 2004. Prosjektet er blitt utviklet med hjelp av midler fra Extrastiftelsen (Helse og Rehabilitering).

Å leve et friskere liv på nett starter 28. februar 2011 og går over 7 uker.

Sted: Hjemme hos deg selv!

Pris: Kr. 500,-. Inkluderer kursmateriell.

Meld deg på til FS v/ fs@funkis.no eller til Jon Oddvar Eide . jono-ei@online.no

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om kurset.

Les mer om kurset på FS’ hjemmesider: http://www.funkis.no/Default.asp?meny=25&act=read&recno=763

«Med ræva i bakken»

Sonja J. Tobiassen og Lise Connelly fra FFM ønsker å komme i kontakt med de av dere over 20 år som har et ønske om å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid. Det blir fokusert på teori og mye praksis.

Foreningen for muskelsyke (FFM) jobber mot et prosjekt som starter opp vinteren 2012. Vi samarbeider med Norges idrettsforbund ved alpin forbundet og ski forbundet.
I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med de av dere som har et ønske om å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid. Det blir fokusert på teori og mye praksis.

Vårt hovedfokus vil være på alpine gleder, men vi vil også fortelle og vise andre muligheter for å være aktive vinterstid.

For at vi skal kunne sette i gang dette prosjektet er vi avhengig at folk viser interesse og svarer på vårt spørreskjema innen 11.mars 2011.

Du finner oss også på facebook i gruppen ”Med rævva i bakken”, og vi ønsker oss mange nye medlemmer.

Hvis dette er noe for deg, ta kontakt snarest mulig med

Sonja Tobiassen sonjenn@online.no eller

Lise Connelly lise@connelly.no

Vi kan også nås på mobil 918 88737 (Sonja) eller 920 32088 (Lise).

Hilsen
Sonja J. Tobiassen og Lise Connelly
Foreningen for muskelsyke
www.ffm.no

Nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. –Jeg har nå valgt å utvide rådets mandat slik at det også omfatter omsorgstjenestene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble oppnevnt for første gang i 2007.

– Det nye mandatet vektlegger også folkehelse og forebygging i sterkere grad sett i sammenheng med oppfølging av samhandlingsreformen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding 31.1.11 på helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg ønsker at alle skal kunne fremme forslag til saker som rådet bør drøfte, og at rådet legger stor vekt på åpne høringsmøter.

Det nye rådet består av 15 kvinner og 10 menn, og skal ledes av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet blir ny nestleder.

Rådets 25 medlemmer representerer lederne av den sentrale helseforvaltning, lederne av de regionale helseforetakene, Kreftregisteret, Statens legemiddelkontroll, NAKMI, ledere innen kommunehelsetjenesten og KS, ledere innen universitets- og høyskolesektoren, ledere av brukerorganisasjoner, samt medlemmer med særlig kompetanse innen helseøkonomi, pleie- og omsorgsforskning og innvandrerhelse.

Rådets medlemmer oppnevnes for en periode på fire år.

Informasjon om rådets virksomhet og rådsmedlemmer finnes på www.kvalitetogprioritering.no.

Skal ikke lenger koste dyrt å parkere ved sykehus

For ett år siden ba FFO helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vurdere nasjonale retningslinjer for prisregulering av parkering ved sykehus.

Bakgrunnen for at FFO tok saken opp med statsråden i januar 2010 var alle henvendelsene de fikk fra oppgitte pasienter og pårørende som erfarte høye parkeringsavgifter ved landets sykehus. I tillegg viste det seg at prisene varierte stort mellom sykehusene.

– FFO er svært glad for at helseministeren nå har tatt tak i det som vi i mange år har oppfattet som en urimelig økonomisk byrde for personer som har mange og lange opphold på sykehus. Vi er også fornøyd med at hensynet til disse nå blir ivaretatt, framfor parkeringsselskaper og sykehus som har ønsket å tjene penger på denne urimeligheten, sier Berit Therese Larsen, rådgiver i FFO på ffo.no.

«I trygge hender» er tittelen på en treårig pasientsikkerhetskampanje som ble lansert av helseministeren 27.1.11

Kampanjen ivolverer både spesialist- og primærhelsetjenesten.

De tre hovedmålene er:

  • Redusere antall pasientskader
  • bygge varige strukturer og systemer for pasientsikkerhet
  • forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Med pasientsikkerhet menes vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Definisjonen omfatter ikke skade som følge av sykdom, konsekvens av at behandling ikke virker eller forutsigbar komplikasjon. Det dreier seg om unødig skade som pasienten påføres i møte med helsetjenesten – slik som sykehusinfeksjoner og feilmedisinering.

Hvorfor en kampanje?

Det overordnede målet med pasientsikkerhetskampanjen er å redusere unødig pasientskade i helsetjenesten. ”I trygge hender” skal også bidra til å bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet. Kampanjens tredje mål er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Pasientskader skal måles ved hjelp av en metode for strukturert journalgjennomgang som kalles Global Trigger Tool (GTT). Dette er en metode som ser etter triggere for pasientskade ved et utvalg av journaler.

Les mer : pasientsikkerhetskampanjen.no

Click to listen highlighted text!