Innstillingen fra brukerpanelet

Lise Connelly fra FFM har deltatt i brukerpanelet som siden oktober har arbeidet med å finne tiltak for å øke sysselsetting blant funksjonshemmede. 20. januar 2011 fikk Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm overlevert innstillingen.

Les Innstillingen fra brukerpanelet sammensatt av representanter for funksjonshemmedes organisasjoner

– 78.000 funksjonshemmede svarte i fjor at de gjerne vil ha jobb. Det synliggjør til fulle hvor viktig det er at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm raskt omsetter forslagene fra brukerpanelet til praktisk handling, sier FFOs ass. generalsekretær Jarl Ovesen på www.ffo.no

Spennende jobbgaranti

Ovesen mener særlig brukerpanelets forslag om en egen jobbgaranti for unge funksjonshemmede er spennende.

– Dette forslaget er både nytenkende og offensivt, noe vi absolutt trenger mer av i arbeidet for flere funksjonshemmede i jobb, påpeker Ovesen. Han fremhever i tillegg forslaget om at alle kvalifiserte jobbsøkere som oppgir å være funksjonshemmede skal innkalles til intervju i staten.

Lovfesting av funksjonsassistanse

Blant forslagene som ble overrakt, var lovfesting av funksjonsassistanse.

”Ordningen er avgjørende for de med behov for assistanse i arbeidshverdagen for å kunne komme i og holde seg i arbeid”, heter det i rapporten.

Etter 13 år som prøveprosjekt har regjeringen fortsatt ikke gjort ordningen permanent. Dette til tross for at det er dokumentert at ordningen bidrar til at funksjonshemmede kommer ut i jobb.

I fjor fikk flere av dem som søkte om funksjonsassistanse avslag på sine søknader.

Forventer rask oppfølging

– Nå er det viktig at de to innstillingene som er overlevert følges opp av et rask strategidokument. Her er det mange gode tiltak som kan få flere funksjonshemmede ut i arbeid, og FFO forventer at en slik strategi lanseres før påske. Vi har ingen tid å miste. Nå gjelder det å komme raskt i gang med innsatsen, sier Ovesen.

.