Frambu arrangerer fire begivenhetsrike helseleire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser, søknadsfrist er 1. mars.

Leir på Frambu er kurs for personer mellom 10 og 35 år med sjeldne eller lite kjente diagnoser.

Deltakere deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Sommeren 2011 arrangerer Frambu følgende helseleire:
Frambuleir 1: 27.06-08.07 – for barn mellom 10 og 16 år
Frambuleir 2: 11.07-22.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år
Frambuleir 3: 25.07-05.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år
Frambuleir 4 – 08.08-14.08: Voksne mellom 18 og 35 år

*
* Leir 4 er forbeholdt personer med fysiske funksjonshemninger

Mer informasjon finner du på www.frambu.no