Traineeprogrammet 2011

Traineeprogrammet 2011 er et tilbud for deg med høy utdanning og redusert funksjonsevne som ønsker å jobbe i forvaltningen. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet gjennomfører programmet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT. Søknadsfrist: 14.januar

24 virksomheter deltar i programmet med 33 spennende traineestillinger, enten som faststilling eller engasjement. Traineestillingen varer i 1 ½ år. Det første året deltar du også på programsamlingene til traineeprogrammet.

Som trainee i virksomheten får du

  • Spennende arbeidsoppgaver og verdifull arbeidserfaring fra en virksomhet i forvaltningen
  • Individuell tilpasning som vektlegger din kompetanseutvikling og dine muligheter

Som deltaker i traineeprogrammet får du

  • 3 samlinger med faglig og personlig utvikling
  • Personlig mentor/samtalepartner
  • Knytte nettverk med de andre traineene i forvaltningen

Mer informasjon om traineestillinger i staten og søknadsskjema