”Fritt liv”- -Et mestrings- og aktivitetstilbud til unge voksne i overgangen til en ny livsfase

Fram helserehab er tildelt midler til omstilling og utvikling fra Sosial- og Helsedirektoratet, og skal gjennomføre et prosjekt rettet mot unge voksne. Målgruppen er personer i alderen 18 – 30 år med nedsatt eller endret funksjonsnivå, med behov for målrettet rehabilitering for å øke deltakelse på arenaene utdanning/arbeid, hjem og fritid. Prosjektet er gratis å delta på, og man trenger ikke henvisning for å få plass. Neste gruppe starter 18.januar!

Prosjektet er gruppebasert og består av to deler. Den første delen er et aktivitets- og mestringsopphold på 3 uker. Den andre delen er et oppfølgingsopphold på 1 uke ca. 3 mnd. senere.

Framgangsrik rehabilitering i et aktivt mestringsmiljø
På Fram helserehab blir du ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team bestående av: lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettpedagog som følger deg tett gjennom hele oppholdet.

Sammen med det tverrfaglige teamet vil du utarbeide en individuell rehabiliteringsplan, som har fokus på dine mål, muligheter, ønsker og behov. Det tverrfaglige teamet kartlegger funksjon, ressurser, nettverk, hjemmesituasjon og utdannings-/arbeidssituasjon. Sammen med deg vurderes ditt behov for individuell plan og vi kan være pådrivere for at planen iverksettes i hjemkommunen.

Ca. 3 måneder etter første opphold, kommer du tilbake til et oppfølgingsopphold. Her vil det tverrfaglige teamet følge opp og vurdere allerede igangsatte tiltak og kartlegge eventuelt nye utfordringer som du har møtt på i hverdagen.

Hva kan du forvente deg?

Vi fokuserer på din situasjon og ditt liv ved å tilby deg et tilrettelagt rehabiliteringsopphold, med individuelle og gruppebaserte tiltak/aktiviteter. Gjennom hele oppholdet vil det være fokus på arenaene utdanning/arbeid, hjem og fritid, ut fra dine mål og behov. Gjennom oppholdet vil du møte personer som er i samme situasjon som deg selv, men ikke nødvendigvis med samme diagnose.

Fram helserehab tilbyr tilrettelagte undervisninger og aktiviteter, rettet spesielt mot unge med nedsatt funksjonsnivå. Gjennom livsstyrketrening, fysisk aktivitet og undervisning deltar du aktivt i din egen rehabiliteringsprosess. Dette er viktig for å bevisstgjøre deg selv i din egen situasjon og for å styrke forutsetningene for økt deltakelse på aktuelle arenaer.

Hvem kan søke?

Unge voksne, i alderen 18 – 30 år, med nedsatt eller endret funksjonsnivå som følge av ulike tilstander, medfødte/ervervete kroniske sykdommer eller skader, uavhengig av spesifikk diagnose.

Hvordan søke?

Ta kontakt med inntakskoordinator på Fram helserehab:
eller telefon 67 15 29 28.inntak@framhelse.no

tlf: 67 15 29 19/91 64 32 52 eller mail n elin.solvang@framhelse.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

”Raskere tilbake” på Fram helserehab

Fram helserehab tilbyr også dagtilbudet ”Raskere tilbake” for personer med kroniske muskel- og bløtdelssmerter som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltakelse. Eksempler på denne typen smerter er: Rygg, nakke og skuldersmerter, hodepine, fibromyalgi, revmatiske diagnoser, bekkenrelaterte smerter, muskel- og bløtdelssmerter i under- og overekstremiteter og tretthetssyndrom.
Tilbudet passer for brukere som:
· er sykemeldt og kan bringes raskere tilbake til arbeid
· står i fare for å bli sykemeldt, og har nedsatt arbeidsevne
· er langtidssykemeldt og mottar sykepenger

Mer informasjon her: www.framhelse.no