Helsedirektoratet ønsker ekspertgruppe med barn

FFO har fått forespørsel fra Helsedirektoratet om å finne barn fra brukerorganisasjonene til en ekspertgruppe som skal gi råd om helsefremmende tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette skal gjøres i en samtalegruppe ledet av en helsesøster og en barnesykepleier. Det er ønskelig med barn rundt 10 år.Er det noen familier i FFM med barn (ca 10 år) som kan tenke seg å være med i en samtalegruppe hvor tema vil være hva som oppleves helsefremmende for barna, dvs. en ekspertgruppe som kan gi helsedirektoratet råd på dette temaet? Ta kontakt med FFM kontoret på telefon 67 13 74 70 eller mail: ffm@ffm.no innen 7.januar 2011.