Viktig melding til alle som søker på hjelpemidler

Beskjeden fra Hjelpemidddelsentralen er at vi skal kaste ALLE gamle søknadsskjemaer, og at vi skal ta ut skjema fra NAV.no sine sider for hver gang vi søker (siden oppdateres hele tiden).

Alle hjelpemiddelsentralene i landet skal nå samkjøres, samt at alt av søknader skal på sikt sendes elektronisk. Fram til da skal den fortsatt sendes i papirform.

Ifølge Hjelpemiddelsentralen er det nå meget VIKTIG, at det alltid er med førsteside på søknaden. Denne har en strekkode som skal til en scanningsentral. Førstesiden er personlig, og koblet opp mot hver enkelt søknad/sak. Etter 1.januar 2011 vil alle søknader som mangler førstesiden, sendes i retur.

Det som er viktig å påpeke, er at hjelpemiddelsøknaden fortsatt skal sendes i papirutgave til Hjelpemiddelsentralene fram til 15.februar. Etter den datoen, skal de sendes til scanningssentralen i Alnabru. Adressen dit, vil endres øverst på søknadens førsteside.

Gå inn på NAV.no sine sider.

Trykk HELSE (øverst)
Trykk Hjelpemiddelsentraler (høyre side)
Trykk Hjelpemiddelsentralen i det fylket du tilhører
Trykk deretter på SKJEMAVEILEDEREN for å få oppskrift på hvordan dere skal gjøre det videre.