Med ræva i bakken – ”en innføring i alpine gleder og andre vinteraktiviteter”.

Vi ønsker å komme i kontakt med de av dere som ønsker å prøve dere i alpinbakken, og som har lyst til å lære noe om hvilke muligheter som finnes på vinterstid. Det blir fokusert på teori og mye praksis.

Vårt hovedfokus vil være på alpine gleder, men vil også fortelle og vise andre muligheter for å være aktive vintertid. Vi jobber mot å få til et prosjekt som starter opp vinteren 2012.

For at vi skal kunne sette i gang dette prosjektet er vi avhengig at folk viser interesser, og sender oss noen positive ord.

Hvis dette er noe for deg, ta kontakt snarest mulig med

Sonja Tobiassen sonjenn@online.no eller

Lise Connelly lise@connelly.no

Vi kan også nås på mobil 918 88737 (Sonja) eller 920 32088 (Lise).
Hilsen
Sonja og Lise