FFO vil ha rettighetsfestet omsorgslønn

Fredag 26. november møttes brukerorganisasjoner og medlemmer av regjeringens Kaasa-utvalg til innspillkonferanse.

Fredag 26. november møttes brukerorganisasjoner og medlemmer av regjeringens Kaasa-utvalg til innspillkonferanse. Utvalget har sett på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver, og skal levere sin NOU innen 1. juni 2011.

For at ordningen med omsorgslønn skal bli et reelt alternativ til mennesker som påtar seg omsorgsoppgaver for familiemedlemmer, er det nødvendig med en gjennomgang og klargjøring av rettigheter og plikter til de som mottar omsorgslønn. I dag har ikke de som yter omsorg i hjemmet til familiemedlemmer rett til sykepenger og feriepenger. Dette til tross for at omsorgslønn blir regnet som inntekt etter skatteloven, som det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift av.

les hele artikkelen: www.ffo.no