Automatisk frikortordning i 2011

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

Fra 1. januar 2011 utvides den automatiske ordningen til også å gjelde pasientreiser med rekvisisjon. Dette innebærer at egenandeler for alle pasientreiser, både med og uten rekvisisjon, nå automatisk registreres inn i frikortgrunnlaget. Merk at det ikke er noen endring på selve refusjonsordningen, der pasienten ordner og betaler for en pasientreise selv. Da må han/hun fortsatt fylle ut et reiseregningsskjema i etterkant for å få refundert reisekostnadene. Skjemaet skal sendes til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Når reiseregningen blir registrert, vil det bli trukket en egenandel. Egenandelen registreres automatisk i grunnlaget for frikort.

Frikortet skal komme i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1880 kroner er nådd. Samtidig kommer en oversikt over registrerte egenandeler. Har man betalt mer enn egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk tilbakebetalt. Ved å vise fram frikortet slipper man å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har en egen telefontjeneste og nettside for å besvare spørsmål om frikort og egenandeler. Ring Frikorttelefonen på nummer 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort.

Fakta om automatisk frikortordning i 2011:

  • I 2011 får du frikortet automatisk i posten når du har betalt 1880 kroner i egenandeler. Betaler du mer, får du det overskytende beløpet tilbakebetalt automatisk.
  • Nytt for 2011 er at egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon er inkludert i den automatiske frikortordningen.
  • Siden alt registreres automatisk, vil ikke kvitteringskort for egenandeler brukes lenger.
  • Du bør ta vare på kvitteringer for egenkontroll og dokumentasjon ved eventuelt avvik.
  • Frikortet kommer sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg, slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer.
  • Du kan også bestille egenandelsoversikt på www.helfo.no/frikor eller ved å ringe Frikorttelefonen 815 70 050. t
  • Informasjon om diagnoser, medisiner eller helsetilstand registreres ikke.
  • Du kan reservere deg mot den automatiske frikortordningen. Da må du selv ta ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort.
  • Den nye ordningen gjelder kun egenandelstak 1. Du må selv søke om frikort for egenandelstak 2 som blant annet gjelder fysioterapi og enkelte former for tannbehandling. Ring Frikorttelefonen eller se www.helfo.no/frikort for informasjon om hvor du skal sende søknaden.
  • Spørsmål om pasientreiser rettes til Pasientreiser på nummer 05515 eller se www.pasientreiser.no

Les informasjonsbrosjyren fra Helfo her.

Kilde: Rehabinfo.no