Kurs på Frambu 28.2 – 04.03. 2011 – “Å leve med Duchennes og Beckers muskeldystrofi”

Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling og temagrupper. På kursene møtes mennesker i samme situasjon og utveksler erfaringer. Nettverkene som blir etablert på Frambu har vist seg å være svært verdifulle for mange familier. Søknadsfrist: 06.01.2011

Målgruppe:

Personer med Duchennes og Beckers muskeldystrofi og deres familier og tjenesteytere

Innhold og aktiviteter på kurset:

Kursene på Frambu samler mennesker fra hele landet som har til felles at noen i deres familie har en sjelden tilstand. Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling og temagrupper. På kursene møtes mennesker i samme situasjon og utveksler erfaringer. Nettverkene som blir etablert på Frambu har vist seg å være svært verdifulle for mange familier.

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole. Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.

På kveldstid organiseres aktiviteter tilpasset deltakerne. Frambus fritidskonsulenter kan bidra med tips til og informasjon om fritidstilbud og tilrettelegging av aktiviteter på deltakernes hjemsted.

Innhold:

Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
• medisinsk informasjon
• tilrettelegging i barnehage og skole
• ungdom og voksenliv
• hjelpemidler
• beredskapsarbeid
• psykososiale utfordringer

Mer informasjon og påmelding: www.frambu.no