Utdanning og arbeid for personer med Frambus diagnoser

Fagkurs for personer som er i karriereveiledningsstillinger i ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, vekstbedrifter og NAV. Tidspunkt: 27.01.2011. Påmeldingsfrist: 03.01.2011

Torsdag 27. januar arrangerer Frambu fagkurs om utdanning og arbeid for Frambus diagnoser. Målgruppe er personer som er i karriereveiledningsstillinger i ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, vekstbedrifter og NAV.

Kort om programmet:

På fagkurset vil spesialpedagog David Bahr forelese om hvilke utdanningsmuligheter som finnes. Hvordan kombinere interesser, ferdigheter og behov for tilrettelegging.

Sosionom Simen Stokke vil blant annet snakke om utfordringer i møte med hjelpeapparatet. Hvordan kan samarbeid gi gode løsninger.

"Alene, eller en av gjengen" er temaet til spesialpedagog Bente Andersen. Hun vil snakke om overgangen fra ungdom til voksen når forutsetningene er annerledes. Opplevelsen av tilhørighet – anerkjennelse.

Vi vil også vise gode eksempler fra arbeidslivet og får innspill fra blant annet Empo, Telenor, Open Mind og Marihøna.

Praktisk informasjon

Tjenesteytere som ønsker å delta på kurset blir fakturert kr. 400,- til dekning av måltider og utdelt materiell. Personer med diagnose og pårørende deltar gratis.

Videokonferanse

Frambu overfører hele eller enkelte deler av fagkurset via videokonferanse. Deltakerne her kan som regel stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Det kan bli aktuelt å betale en mindre sum for utgifter til studiotilkobling. Spørsmål om videokonferanse kan rettes til Berit Hundal på e-post beh@frambu.no

Mer om kurset/påmelding finner du her: www.frambu.no