FFO advarer mot uførekutt

-Dersom opplysningene som fremkommer i media i dag er riktige, vil dette innebære svært dramatiske endringer i uføres levekår. Her bør Regjeringen snu, og skjerme uføre for usosiale og fattigdomsfremmende kutt, sier Jarl Ovesen i FFO (19.11.10).

Ovesen reagerer særlig på nyheten om at uføres friinntekt skal reduseres, fra om lag 75.000 til 15.000 kroner.

– Denne ordningen gjør i dag at mange uføre, gjennom arbeidslivsdeltakelse, har anledning til å spe på trygden. En kutt i ordningen frykter vi også vil innebære et kutt i mange uføres inntekt.

Barnetillegg for uføre

Etter hva FFO er kjent med vurderer Regjeringen også å redusere uføres barnetillegg, med godt over 20.000 kroner i året per barn.

– Et slikt forslag vil virke dobbelt usosialt. Det vil ramme unge uføre med forsørgeransvar, som ofte har en krevende levekårssituasjon. Men i tillegg vil det ramme uføres barn, og dermed være et bidrag til den barnefattigdommen som Regjeringen sier den har et sterkt fokus på å fjerne, påpeker en opprørt Ovesen på www.ffo.no.

Levealderjustering for friske
Ovesen er også bestyrtet over at Regjeringen vurderer å la den samme levealdersjusteringen (at pensjonsutbetalingene blir lavere dersom levealderen øker) gjelde for uføre som for alderspensjonister.

– Litt av poenget med levealdersjusteringen har jo vært at det skal være mulig for den enkelte å jobbe litt lenger for å kompensere for den. Uføre som står utenfor arbeidslivet har jo ikke denne muligheten. Dermed blir forslaget et rent kuttforslag, som vil virke direkte fattigdomsfremmende, avslutter Ovesen.

Les også:

Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd (Informasjonsside om uførepensjon og underskriftskampanje)

Regjeringen vil spare 90 millioner på kutt hos unge uføre (NRK 21.11.10)

DET ER NÅ VI MÅ REAGERE FOR UFØREPENSJONSORDNINGEN (LO i Trondhjem 19.11.10)