Barnas ridderuke

Barnas Ridderuke går av stabelen på Beitostølen fra 16. til 22. januar 2011. Hensikten med arrangementet er å gi tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, Søknadsfrist er 25. november 2010.

Det blir vektlagt tilpasning av riktig utstyr og eventuelt hjelpemidler. Målet er å bidra til å gjøre vinteren til en positiv årstid også for barn og unge med funksjonshemninger.

Primærmålgruppe er barn med fysiske funksjonshemninger mellom 10 og 15 år. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing i løype som aktivitet og har muligheter til å følge opp aktiviteten når man kommer hjem fra Beitostølen. Deltakerantallet på uka er begrenset til ca 50 deltakere. Alle som søker får skriftlig svar innen 15. desember.

Mer informasjon om ridderuka her: Beitostølen Helsesportssenter.

Her finner du også søknadsskjema og informasjon om påmelding. Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til Beitostølen Helsesportsenter på telefon 61 34 08 00. Spør etter Tone-Lill.