Støtteerklæring fra FFM Nordland til Valnesfjorden helsesportsenter

Helsesportssentret viser oss mulighetene av å kunne være med ut i skog og mark., fiske, svømme, ja drive all slags idrett, sier Inger Helene Sydnes, fylkesleder i FFM Nordland

Bakgrunnen for denne støtterklæringen er at Valnesfjorden helsesportsenter tapte anbudet på rehabilitering og må si opp fagfolk.
les mer på nrk.no

Støtteerklæringer til Valnesfjorden Helsesportsenter

Så har både aviser, og radio vært fulle av støtteerklæringer til Valnesfjord Helsesporssenter, fra andre interesseorganisasjoner, fra brukere, lokalpersoner/miljø og også fra stortingspolitiker Ivar Kristiansen. Jammen har ikke hele bygda Valnesfjord gått foran med et meget godt eksempel, i fakkeltog for å beholde sentret. Også vi i Foreningen for Muskelsyke i Nordland og Salten og omegns lokalforening for muskelsyke hiver seg med i støttekampen, dette fordi vi trenger Valnesfjord Helsesportssenter. Enkeltmennesket har latt seg engasjere i denne saken enten de har vært brukere eller bare sett brukerne fra sidelinjen, ja muskelsyke utenfor Nordlands grenser lar seg engasjere.

Helsesportssentret har betydd mye for oss som enkeltperson, men også for grupper, nu sist ei barnegruppe for barn i alderen 6-12 år, har fått gleden av å lære mere om natur, opplevelser ute så vel som inne, og at de kan, hvis de bare vil og tør, betydningen av at barn i så lav alder kan komme sammen, se at andre kan klare og at jeg ikke står igjen, dette lærer foreldrene også mye av, samt at søsken som fikk anledning til å være med, se, lære de og.

Kompetanse

Dette er lærdom som Helsesportssentret har tilegnet seg gjennom 28 år, en bred kompetanse på hvordan ta vare brukeren men også på hele familien, vise dem at her er ikke skigåing umulig selv om en er muskelsyk og trenger noe annet enn vanlige ski på bena. Helsesportssentret viser oss mulighetene av å kunne være med ut i skog og mark., fiske, svømme, ja drive all slags idrett. Helsesportssentret har vist vei for mang en trengende bruker, ikke bare oss muskelsyke. Lang er diagnoselisten over de som har deltatt i ett eller flere opphold for å få en bedre hverdag, en hverdag med livskvalitet har vært Helsesportssentrets første ønske for brukerne.

Å bli ivaretatt, vist respekt som medmenneske, ja nu er det vår tur til å sende den respekten i retur til alle ansatte ved Valnesfjord helsesportssenter, med vårt høyeste ønske om at stedet skal bestå som vårt opptreningssenter i Nordland og i den vakre bygda Valnesfjord. Kompetansen som alle disse ansatte har lar seg ikke overflytte sammen med kronene fra Helse Nord. Kompetansen forblir i huset og bygningene på sentret, men vil avta i styrke, som våre muskler gjør over tid, når de ikke blir brukt. Dette betyr mye for den enkelte, som bruker men også svært mye for den ansatte som legger liv og sjel i at alle kurs/behandlingsopplegg skal være til beste for hver eneste en, liten som stor. Valnesfjord

Helsesportssenter har betydd mye for kommunene rundt om som en såpass stor arbeidsplass, og mye for hver enkelt ansatt, vi ønsker dere lykke til i kampen, og håper Helse Nord snur sitt vedtak til beste for dere og oss brukere.

Inger Helene Sydnes
Fylkesleder i Foreningen for Muskelsyke i Nordland og Leder i Salten Lokallag av FFM