Nei til parkeringsavgift for funksjonshemmede!

FFO og flere andre organisasjoner sier et klart nei til betalingsplikt for funksjonshemmede bileiere når nye parkeringsregler skal på plass.

FFO, som er med i en arbeidsgruppe som diskuterer en rekke problemstillinger rundt nye parkeringsregler, går klart imot en betalingsplikt for funksjonshemmede.

Samferdselsdepartementet har i mandatet til arbeidsgruppen åpnet for at det kan bli betalingsplikt for forflytningshemmede når betalingsløsningen er universelt utformet. Temaet har vært omstridt, og FFO sier altså et klart nei til slik betalingsplikt. Les hele artikkelen: www.ffo.no