FFM er representert i et Idé- og erfaringspanel som skal gi innspill til hvordan arbeidslivet kan åpnes innenfra for funksjonshemmede.

78.000 funksjonshemmede sier de ønsker å komme ut i jobb. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ønsker å rette spesielt fokus mot unge funksjonshemmede under 30 år som er på vei inn i arbeidslivet.

– Jeg ønsker konkrete forslag til tiltak for å åpne arbeidslivets porter innenfra. Vi må avdekke hva som er de viktigste hindrene funksjonshemmede møter i arbeidslivet, og hva som skal til for å fjerne dem, sier Bjurstrøm på www.regjeringen.no

Panelene skal levere sine innspill til arbeidsministeren innen 15. januar 2011.

Mer informasjon og oversikt over deltakere her: www.ffo.no