Automatisk frikortordning i 2011

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

Lovforslag på høring

FFO manet til massemobilisering mot forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som var tema på en høringskonferanse 24. november. – Jo mer vi har lest, desto mer bekymret blir vi. Mange av forslagene vil svekke rettssikkerheten til funksjonshemmede og kronisk syke. Lovforslaget er langt fra det vi forventet i forhold til samhandlingsreformen, sa Jarl Ovesen i sitt åpningsinnlegg.