FFMU har den gleden av å invitere til kurshelg den 12-14 nov.2010 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Det er en egenandel på 500 kr som dekker reise, opphold og mat under kurset. Assistenter går gratis.

FFMU har den gleden av å invitere til kurshelg den 12-14 nov.2010.

Det blir to kurs:

– Selvstendig liv i egen bolig
Kurset er rettet både mot ungdom som bor i egen bolig og til de som ønsker og drømmer om sitt eget hjem. Du vil lære om dine rettigheter, muligheter og hvordan du skal lykkes i å leve et selvstendig liv i egen bolig.

– Utdanning og arbeid
Kurset retter seg om ungdom som ønsker å ta utdanning eller komme i arbeid. Du vil lære mer om hvilke rettigheter du har i forhold til arbeidslivet, og hvilke krav som stilles og hva som må til for å lykkes
Det finner sted på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Det er en egenandel på 500 kr som dekker reise, opphold og mat under kurset. Assistenter går gratis.
Påmeldingsskjema sendes på mail til ffmu@ffm.no

Påmeldingsfristen er 1. november.

Det er begrenset med plasser, så førstemann til mølla gjelder nok her!!!

Fredag 12. november
17.00 – 18.00 Registrering og velkomst
18.00 -19.00 Et voksent selvstendig liv
20.00 Middag

Lørdag 13. november
10.00 – 11.00 Mestring av eget liv?
11.00 – 11.15 pause
11.15 – 12.00 Mestring av eget liv? forts
12.00 – 13.00 Gruppearbeid
13.00-14.00 Lunsj
14.00 – 15.00 Årsmøte
15.00 – 15.30 Pause
15.30 – 18.30 * Rettigheter ved bolig
* Arbeid – hva må være på plass før man kan begynne å jobbe
Inkl gruppearbeid
18.30 – 19.00 Pause
19.00 – Middag

Søndag 14. november
10.00 – 11.00 * Tilrettelegging av boligen
* Rettigheter i arbeidslivet
11.00 11.30 Pause/utsjekking av rom
11.30 12.30 * Tilrettelegging av boligen fortsetter
* Rettigheter i arbeidslivet fortsetter
12.30 13.00 Pause
13.00 – 14.00 Oppsummering og evaluering
14.00 Lunsj og avreise

Vi må ta forbehold om endringer i programmet