Ut av uføret

I forbindelse med Rehabiliteringsuka 2010 inviterer Helsedirektoratet, i samarbeid med Unge Funksjonshemmede og FFO, til seminaret "Ut av uføret" fredag 22 oktober. Seminaret vil blant annet presentere resultater fra en nylig gjennomført undersøkelse med fokus på fastlegenes rolle i rehabiliteringen av unge voksne.

Dato 22. oktober 2010
Tidspunkt 09:00 – 12:30
Sted Helsedirektoratets lokaler, auditoriet

Andelen av unge voksne som mottar uføretrygd er økende og seminaret vil løfte frem både muligheter og utfordringer knyttet til rehabiliteringstilbudet til denne gruppen.I tillegg til Synovates presentasjon av funn som ble gjort i undersøkelsen vil statssekretær Robin Martin Koss, leder for Unge Funskjshemmede Adrian Tollefsen og Martin Lossius fra Epilepsisenteret belyse ulike problemstillinger som relaterer seg til undersøkelsen. Enkelte av funnene fra undersøkelsen vil bli debattert av et panel bestående av representanter fra ulike aktører i rehabiliteringsprosessen for unge voksne. Det er anledning til å stille både innledere og paneldeltakere spørsmål knyttet til tema.

Seminaret gjennomføres som en del av Helsedirektoratets interne fredagsseminar som denne gangen er åpen for eksterne gjester. Anledningen er rehabiliteringsuka 2010 som starter 25 oktober. Rehabiliteringsuka arrangeres sammen med de regionale helseforetakene, brukerorganisasjonener, fylkesmenn og kommuner for å sette fokus på rehabilitering.

Påmelding innen 15. oktober

Påmelding skjer til Valborg Dyngvold på e-post . vkd@helsedirektoratet.no

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon:

Navn, organisasjon/instans, e-post, telefon og eventuelt behov for tilrettelegging.

Seminaret er gratis.