Spinnakerseil til hjelp ved forflytning

Vi har kjøpt inn spinnakerseil som er et glatt og friksjonsfritt stoff som fungerer utmerket som underlag ved forflytning.

(se referatet fra fagkvelden om forflytning den 17. mars 2010)

Vi selger det til selvkost, kr. 200,- per meter.

Interesserte kan kontakte Eldbjørg på telefon 915 32 380 eller på mail: elg.en@c2i.net