Skal klargjøre definisjon

Reglene for tildeling av spesialtilpassede rullestolbiler praktiseres forskjelling ved de ulike NAV-kontorene her i landet. På prinsipielt grunnlag hadde FFO meldt saken inn til NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet som hadde møte 23. september.

– Vi håper dette vil bidra til å fjerne gråsoner, slik at man sikrer likebehandling over hele landet i denne type saker, sier Cato Lie i FFO.

FFO meldte inn saken etter at TV2 Nyhetene satte søkelys på familien til en gutt med Angelmanns syndrom, som fikk avslag på søknad om bil med heis eller rampe og isteden fikk tilbud om støtte til kjøp av tilhenger.

Datahjelpemidler
Fjerning av tilskudd på datahjelpemidler, og konsekvensen av at datamaskiner ikke lenger betraktes som hjelpemiddel var en av sakene som ble diskutert i NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet i september.

For arbeidsgivere vil fjerningen av tilskuddet bety at de selv må finansiere innkjøp av datamaskinene for arbeidstakere med spesielle behov, for eksempel synshemmede.

– FFO frykter at denne ekstrautgiften vil forsterke de mekanismene som holder mange funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Det samme ser vi på skoleområdet, hvor skolene på grunn av begrensede budsjetter kvier seg for å kjøpe inn nødvendige datamaskiner til for eksempel dyslektikere. Dette til tross for at nødvendig programvare dekkes, sier Lie.
Les hele artikkelen:www.ffo.no