Bare pisspreik

Invitasjon til Tips og Erfaringssamling 22.-24. oktober. Målsettingen med prosjekt ”Bare pisspreik” er å finne flest mulig gode løsninger, hjelpemidler og teknikker for å tisse, når det er tungt og vanskelig å komme på og av toalettet.

Invitasjon til Tips- og erfaringssamling 22.-24.10.2010

Prosjekt Bare pisspreik – prate om å late vannet

For hvem: Vi inviterer personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende/assistenter og fagpersoner til samlingen.

Begge samlingene er åpne for voksne og unge. Innholdet vil likevel tilpasses mer for voksne i april og mer for unge i oktober. Prosjektet har fokus på muskelsyke mellom 12 og 65 år, men yngre og eldre kan også bidra og ha nytte av samlingene.

Målsettingen: Finne flest mulig gode løsninger, hjelpemidler og teknikker for å tisse, når det er tungt og vanskelig å komme på og av toalettet.

Sted: Scanic Gardermoen Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, 2060 , Gardermoen,
Tid: fredag 22. – søndag 24. oktober 2010
Påmeldingsfrist: 20.09.2010
Deltakeravgift: kr 500,-
(Inkluderer reise og opphold, gjelder også for fagpersoner. Assistenter gratis.)

Prosjektet har fått navnet ”Bare pisspreik” for å alminneliggjøre og skape humor omkring et alvorlig tema. Les mer i prosjektbeskrivelsen under.
Dette er det første og største prosjekt i Foreningen for Muskelsykes historie, når det gjelder å innhente erfaringer om problemene, utfordringene og løsningene i forhold til å tisse.

Bli med, så kan du stille dine spørsmål og/eller gi dine erfaringer videre. På samlingen vil du få vite hva fagpersoner anbefaler og hva muskelsyke har erfart. Alle de gode løsninger kan gi muskesyke økt livskvalitet.

Dine kunnskaper vil i løpet av prosjektet bli samlet for presentasjon på nettsider, magasiner og brosjyrer.

NB Dersom du ser invitasjonen etter påmeldingsfristen, ber vi om at du tar kontakt. Det kan være plasser ledig.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Tone I. Torp på e-post og telefon 95164848. barepisspreik@ffm.no

Velkommen til Bare pisspreik!

Prosjektbeskrivelse

Program

Påmeldingsskjema