Muskelsyk – mitt liv, mine valg

Et lærings- og mestringskurs for deg som har en progredierende muskelsykdom

Kurset arrangeres ved Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital og Foreningen for Muskelsyke.

Kurset vil bestå av 3 eller 4 samlinger à 2 eller 3 kursdager i løpet av 2010 og 2011. Antall kursdager vil bestemmes ut i fra deltakernes behov. Første samling er tirsdag 24. og onsdag 25. august. Se side 2 for full oversikt over planlagte samlinger. Det er begrenset med plasser.

last ned invitasjon her