Nye fraværsregler ivaretar kronikere og funksjonshemmede

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye regler om elevers fravær i skolen. Her har de gjort en viktig endring, som ivaretar elever med funksjonshemminger eller kronisk sykdom.

Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. De nye reglene innebærer at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen.

Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette og kan stryke fravær fra første sykedag.

– Vi er glad for at Kunnskapsdepartementet har tatt signalene fra FFO og våre medlemsorganisasjoner om at det er nødvendig å ha et regelverk som ivaretar elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. At vi nå har fått dette på plass er fantastisk og en seier for våre elever, sier rådgiver i FFO, Ove Helset på www.ffo.no.