Skattefradragsordningen videreføres

Regjeringen har besluttet å videreføre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

I de siste ukene har det vært usikkerhet knyttet til skattefradragsordningen for gaver. Dette skyldes at ESA har besluttet at ordningen er i strid med EØS-avtalen.

Nå har regjeringen gjort det klart at ordningen videreføres.

– Denne ordningen har en sterk posisjon i de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor utvide gavefradragsordningen slik ESA krever, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det er flott at regjeringen har lyttet til innspillene fra frivilligheten og bestemt seg for å videreføre skattefradragsordningen. Ordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning for organisasjonene, og dette blir nå opprettholdt som i dag, sier Stian Slotterøy Johnsen.

les mer: www.frivillighetnorge.no