Rehabiliteringskonferansen 2010

I oktober arrangerer Sunnaas sykehus HF sammen med Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet, Rehabiliteringskonferansen 2010 Tema for konferansen i år er Samhandlingsreformen – en koordinert oppgave- og funksjonsfordeling – hva skjer?

Årets konferanse vil ha fokus på planarbeidet for rehabilitering som områdesykehusene er i gang med og utvikling av koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommunene.
Målet med konferansen er å samle alle aktører i rehabiliteringsfeltet til en todagers erfaringsutveksling, gi feltet oppmerksomhet og ikke minst gi motivasjon til videre godt samarbeid til beste for våre pasienter og brukere.

Målgruppen er ansatte og ledere i helseforetak, kommuner, private institusjoner, NAV og brukere.

Tid: 27. – 28. oktober
Sted: Hotell Arena, Lillestrøm
Pris: 900,-

Klikk her for mer informasjon og påmelding.