Orientering fra dialogmøte med brukergruppene ved Sunnaas HF 25 juni 2010

Det er nå bestemt at Sunnaas HF videreføres som eget helseforetak i nåværende form uten noen tidsdefinering.

Fra 1988 har det blitt lagt fram 5 Stortingsmeldinger om rehabiletering men ingenting har skjedd på området.
Sunnaas HF ønsker å få stempel som fagmyndighet innnenfor rehabileterin i HSØ (helse sørøst).

Referatene fra brukermøtene ved Sunnaas HF ligger på sykehusets hjemmesider.

Ønsket fra brukerorganisasjonene er bedre oppfølging fra kommunene etter at pasientene kommer hjem fra et rehabileteringsopphold ved Sunnas HF.
Mvh
Johnny G. Johansen